PRISER & SIKKERHEDSREGLER

PRISER PÅ NORDSCHLEIFE.

Mandag – Torsdag: 1 omgang 25 €

Fredag – Søndag: 1 omgang 30 €

Grand Prix bane. 15 min stint 29 €

Sæson kort: 1.900 €

Sidste indkørsel på banen er senest 15 minutter før lukketid (Typisk kl 19.15 ved tourist kørsel)

 

SIKKERHEDSREGLER VED TOURISTKØRSEL PÅ NORDSCHLEIFE.

– Nordschleife er en offentlig lukket ensrettet betalingsvej.

– Du skal have kørekort.

– Køretøjet skal kunne køre minimum 60 km/t.

– Alle personer i køretøjet skal benytte sikkerhedssele.

– Køretøjet skal være synet og indregistreret.

– Det er ikke tilladt at køre på prøveplader eller lignende. KUN plader tilhørende køretøjet.

– Er du fra et andet land end Tyskland, skal du have registreringsattest, samt forsikringsbevis i bilen.

– Der må KUN overhales på venstre side.

– Det er ikke tilladt at drifte.

– Det er ikke tilladt at bakke eller køre modsat køreretningen.

– Der må ikke standses/parkeres inde på banen, med mindre det er absolut nødvendig eller køretøjet er til fare.

– Skilte og flag fra vagter skal altid respekteres og overholdes.

– Ved gult flag skal farten sænkes betydeligt.

– Køretøjet må maksimal støje 130 dB under fuld belastning.

– Det er forbudt at fortsætte med at køre, hvis køretøjet lækker vand, olie af nogen art eller brændstof.

– I tilfælde af lækage skal vagter tilkaldes hurtigst muligt.

– Motorcyklister skal altid have lys på samt fuld køredragt.

– Det er ikke tilladt at køre i nogle former for kø eller convoy.

– Ved uheld, motorhavari eller anden former for standsning skal havariblinket tændes.

– Det er ikke tilladt at få venner eller bekendte til at trække forulykkede køretøjer ud af banen.

– I tilfælde af uheld skal vagter tilkaldes på tlf nr +49 (0) 800 0302 112 og der oplyses hvad der er sket, hvor på banen og oplysninger om evt tilskadekommende.